A KAMEX KFT., az ehseguzo.hu weboldal üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata:

A KAMEX KFT. számára kiemelt fontosságú cél a weboldala látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. Cégünk a felhasználók személyes adatait oly módon kezeli, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget tesz. A KAMEX KFT. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelő az étel, zöldség, gyümölcs házhozszállítás szolgáltatásától eltérő célra a személyes adatokat nem használja. A személyes adatokat harmadik személyeknek nem adja ki.

1. Az adatkezelő neve: KAMEX KFT. (a továbbiakban: "Szolgáltató")

2. Az adatkezelő címe: 9200. Mosonmagyaróvár, Flesch Károly u. 11.

3. Elérhetőség: levelezési cím: info@ehseguzo.hu

4. Az adatkezelés megnevezése: Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében

5. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés során figyelembe vesszük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény; Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény; A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések; A hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) kormányrendelet; Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény; A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre;

6. A kezelt adatok köre: A szolgáltatásunk igénybevételéhez szükségképpen megadott adatok: név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám.

7. Az adatkezelés célja: A megrendelt szolgáltatás (étel,zöldség, gyümölcs házhozszállítás) lebonyolításának lehetősége illetve a Partnerek azonosítása. Az adatkezelő az említett szolgáltatástól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek nem adja ki.

8. A személyes adatok törlése, módosítása: A honlapon keresztül rendelkezésre bocsátott személyes adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, illetve kérheti azok törlését, módosítását. Ez a következő csatornákon keresztül történhet: Weboldalunkon illetve ügyfélszolgálatunkon keresztül e-mailben, telefonon.

Settings